Condițiile în care clienții finali pot beneficia de plafonarea prețului la energie și gaze

Plafonarea prețului la energie electrică

pentru perioada 1 Aprilie 2022 – 31 Martie 2023

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022, clienții finali pot beneficia de plafonarea prețului la energie electrică astfel:

  • maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh și în cazul locurilor de consum ale clienților casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022;
  • maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv;
  • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici și în cazul locurilor de consum ale clienților casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022

Plafonarea prețului la gaze naturale

pentru perioada 1 Aprilie 2022 – 31 Martie 2023

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2022, clienții finali pot beneficia de plafonarea prețului la gaze naturale astfel:

  • maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici;
  • maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al  căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de  consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul  producătorilor de energie termică destinată consumului altor clienți  decât cei prevăzuți la art. 12 din OUG nr. 27/2022.
Preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor de energie electrică/gaze naturale, respectiv operator de distribuţie de energie
electrică care asigură revânzarea energiei electrice ca sumă a următoarelor componente, după caz:
  1.  componenta de achiziție calculată de fiecare operator conform prevederilor OUG nr.27/2022;
  2. componenta de furnizare a energiei electrice şi/sau a gazelor naturale (73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale);
  3. componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor ANRE în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport a energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
  4. componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe bază cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Mai multe informații găsiți pe site-ul www.anre.ro